บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 


โฟร์พัฒนากรุ๊ป  จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 1  เพื่อแถลงผลประกอบการของปีที่ผ่านมา และการมอบโบนัสประจำปี 

พร้อมประกาศนโยบายการทำงานของปี 2557 โดยมี นายปราโมทย์  ธีรกุล  ประธานบริหารโฟร์พัฒนากรุ๊ป เป็นประธาน

โอกาสนี้ได้มอบรางวัลตอบแทนพนักงานที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที่มีอายุงานครบ 5 ปี  10 ปี  15 ปี  20 ปี  จำนวน 8 คน

เป็นทองคำมูลค่าน้ำหนักรวม 25 บาท  โดยมีคุณพิมพ์พิกา   ประคัลภวงส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์พัฒนา อินทีเรีย จำกัด

และ คุณวิชัย คงศรีอ่อง กรรมการผู้จัดการ  บริษัท โฟร์ดีเวลลอป เฮ้าส์  เป็นผู้ร่วมมอบ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน