บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 


โฟร์พัฒนากรุ๊ป กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ ( โฟร์พัฒนา, โฟร์ดีเวลลอป เฮ้าส์, โฟร์พัฒนาอินทิเรีย และโฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ )  โดยนายปราโมทย์ ธีรกุล ประธานบริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด นำทีมคณะบริหารและพนักงานร่วม 100 คน  เข้าอบรมสัมมนาในหัวข้อ  หัวใจแห่งมิตรภาพ  เพื่อ
หยิบยื่นหัวใจแห่งมิตรภาพ ให้กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร  โดยการทำงานร่วมกันต้องมีความรัก มีความสามัคคี มีความไว้วางใจ  มีความเชื่อมั่น และซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร  เพื่อจะได้นำพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายแห่งสำเร็จของงานร่วมกัน  ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสาคร  เมื่อวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค.ที่ผ่านมา

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน