บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 


​เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 โฟร์พัฒนากรุ๊ป จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สังคม ยกทีมพนักงานร่วม 100 คน ไปสัมมนา
ณ บ้านปลาทับทิมรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์วิรัช สื่อสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถ่ายทอดความรู้ เป็น
วิทยากร บรรยายและฝึกอบรมในหัวข้อเสริมสร้างทักษะสัมพันธ์องค์กร มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี และคุณธรรมในการ
ทำงาน เพื่อนำพาไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเดียวกัน พร้อมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการ walk rally ฝึกทักษะในการ
วางแผนงาน การทำงานร่วมกัน ภาวการณ์เป็นผู้นำ ผู้ตามซึ่งการพร้อมใจ ด้วยความสามัคคี จะทำให้การทำงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ นำมาซึ่งความสำเร็จของทุกคนและองค์กร จบหลักสูตรการฝึกอบรม คุณปราโมทย์ ธีรกุล ประธานบริหาร
โฟร์พัฒนากรุ๊ป ได้มอบรางวัลแห่งความสำเร็จให้กับพนักงาน และร่วมงานเลี้ยง Mini party ริมแม่น้ำแม่กลอง เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศ และความสนุกสนานอย่างชื่นมื่น

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน