บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 


โฟร์พัฒนากรุ๊ป ได้เดินทางไปเยี่ยมน้องๆ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสงครามที่ตั้งอยู่ภายในวัดบางกะพร้อม ซึ่งเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ ฟื้นฟู ดูแล ฝึกพัฒนาการเด็กๆ ที่มีความพิการทางด้านต่างๆ ให้มีพัฒนาการเติบโตที่ดี เตรียมความพร้อมสู่การ
เรียนรู้ภาวะปกติ นำโดยคุณโอภาส ปัทธวัน, คุณวาที ดาราเรือง, คุณวิชัย คงศรีอ่อง, คุณพิมพ์พิกา ประคัลภวงส์, คุณพิเชษฐ์ 
เกื้อกูลศาสนกิจ, คุณวีระ ชินเวโรจน์ เป็นตัวแทนมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินสด รวมเป็นจำนวน 50,000 บาท ให้กับ
ทางศูนย์ฯ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน