บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 
     


การบริหารจัดการที่มีคุณภาพที่ดี ลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด โฟร์พัฒนา ตรวจสอบควบคุมงานก่อสร้าง
ตามระบบ ISO 9001 : 2008 ทุกหลัง  โดยคุณปราโมทย์ ธีรกุล ได้ควบคุมอย่างจริงจัง และในเดือนธันวาคมนี้ 
เข้าตรวจ 4หลัง มั่นใจได้ว่า โฟร์พัฒนาเราสร้างบ้านที่มีคุณภาพ ในระดับมาตรฐานเหนือมาตรฐาน

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน