บริษัท โฟร์เอ็กซ์ตร้า บิวท์ จำกัด

ปรับปรุง ต่อเติม สร้างบ้านและอาคาร
TH     /
 
     


นักศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าชมการก่อสร้างบ้านของ บริษัท โฟร์พัฒนา พรีเมี่ยม จำกัด
ซึ่งมีความเด่นทางด้านการออกแบบ และมีมาตรฐานในการก่อสร้าง โดยคุณโอภาส ปัทธวัน กรรมการผู้จัดการ 
นำชมพร้อมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เกี่ยวกับวัสดุ เทคนิคการก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
งานขณะก่อสร้าง


บริษัท โฟร์พัฒนา พรีเมี่ยม จำกัด เป็นบริษัทรับสร้างบ้านในเครือโฟร์พัฒนากรุ๊ป ให้บริการสร้างบ้านตามแบบ

ของลูกค้า และให้บริออกแบบให้ใหม่ตามความต้องการ บริหารงานโดย คุณโอภาส ปัทธวัน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โฟร์พัฒนากรุ๊ป กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บริการ ONE STOP SERVICE

 
Fourpattana บริษัทรับสร้างบ้าน